Воловецький ДНЗ № 2
Правила прийому

Порядок прийому дітей

до дошкільного навчального закладу № 2

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблено згідно Конституції України, Законом України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ (зі змінами), Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами), «Положенням  про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. N 305, Листа МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу», Листа МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року «Щодо прийому дітей до  дошкільних навчальних закладів».

1.2. Основними завданнями є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення гармонійного та різнобічного  розвитку особистості; засвоєння дитиною знань, оволодіння уміннями і навичками, які гарантують підготовку до навчання в школі. Зміст дошкільної освіти у закладі  спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.

1.3 2. Цей Порядок регламентує правила прийому дітей дошкільного віку у дошкільний навчальний заклад № 2.

1.4. Кількість груп в ДНЗ визначається згідно Закону України «Про дошкільну освіту», контрольних  нормативів, зазначених у статуті дошкільного навчального закладу, з урахуванням умов, необхідних для здійснення освітнього процесу, відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

 

2. Правила прийому дітей до дошкільного навчального закладу   

 

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником на підстав заяви батьків або осіб, які їх замінюють (згідно реєстрації заяв для прийняття дітей та встановленої черги)упродовж періоду комплектації груп (липень-вересень) поточного року.

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ   на підставі: 

    1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 

    2. Медичної довідки про стан здоров'я дитини, 

    3. Довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, 

    4. Свідоцтва про народження. 

  Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками: ясельна група – 15 дітей; садові групи- 20 дітей. 

 За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

   Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

    • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

    • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

    • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.